söndag 4 januari 2009

Bockarna Bruce

Läste något så sjukt roligt och även lärorikt i Världsbladet här om dagen att det måste postas in här, nämligen Bockarna Bruce översatt till Pitemålet.

Bockarna Bruce
Fri översättning av Ronald Zerpe

Hä var´n gang trij bockom som häjte Bruce. En grann da´ ging bocka oppför en knabb. Döm leite ätt na grönt saftigt gräs att ita så att döm skull vaL feit å grann. Ätt´n stand kom bocka fram del'n bäck. Opa annarsijda bäcken låg'e en grann djääL. Å opa den djäLa fanch'e de gröneste å saftigaste gräs döm nanschtin hadd sitt. Över bäcken gick'e en gammeLtrebråo å under bråon bådd'e e leitt å ilakt tröll. Vorenda gang trölle hooL att nagen gick opa brånn, hoppe'ne fram å schluke haNsom försökt att gå förbij.Bocka våor mötje rädd för trölle. Men döm ijvese att få ita borte grönsaftigrääse opa djäLa opa annar sijda bäcken.

Ätt'n stand saa minschtbocken att han skull försök att gå över bråon. Tripp trapp tripp trapp let'e frå minschtbockens kLöjvom när'n gick uut opa gammeLtrebrånn. Fram kom nö leidhuwude opa trölle. Han var så hemskanch leid att minschtbocken nästan swijme för att'n var rädd.
- Vem järe som tripp-trapp opa brånn menn, öuLe trölle.
Lellbocken saa vä en önkli råist. - Hä jär bara jeg, minschtbocken. I sko bara gå ope djäLa å eta mä feit.
- Nö kåm I å iit opp dä, öuLe trölle.
- Iit et opp mää, sa minschtbocken. - I jär ålldeles för litn å mager. Vänt deles nesta bock kåm. Han jär mötje feitare än mä.
- Nåja, sprint iväg då, saa trölle, - I sko vent deles nesta bocken kåm.
Därför kond minschtbocken fortsätt opa brånn å ut opa djäLa för att eta bårte saftigrääse.

Då velld millabocken försök gå över brånn. KLipp kLapp kLipp kLapp let'e frå millabocken när han gick ut opa gammeLtrebråon. Fram kom nö leidskålln bårte trölle. Han var så hemskaNs leid att millabocken nestan schwijme för att'n var rädd.
- Vem jär'e som kLipp-kLapp opa bråon menn, öuLe trölle.
Millabocken saa vä en gaNska mjuk råist.
- Hä jär bara jeg, millabocken. I sko bara gå ope djäLa å eta mä fäit.
- Nö kåm I å et opp dä, öuLe trölle. - Nää, it et opp mä, saa millabocken vä gaNska mjuk råist. - I jär et så stor å feit. Vänt deles tredebocken kåm. Han jär mötje feitare än mä.
- Nåja, sprint iväg då, saa trölle, - I sko vent deles nesta bocken kåm.
Därför kond åkså millabocken fortsätt opa bråon å uut opa djäLa för att eta bårte saftigrääse.

Dell sist komm eldstbocken å velld försök gå över bråon. Han var'n mötje stor bock. Stjägge var langt å hornna våor nestan fullt utvoxe.
KLåpp bang kLåpp bang KLåpp bang kLåpp bang, let'e frå kLöjven bårte störstbocken opa gammeLtrebråon. Fram komm leidskålln bårte trölle. Han var så hemskaNs leid att störstbocken nestan schwijme bårte han var rädd. Men han vijse ne et. Han stampe bara haLare vä klöjven.
KLåpp bang kLåpp bang KLåpp bang kLåpp bang!
- Vem jär'e som kLåpp å bang opa bråon menn, öuLe trölle.
Råista bårte störstbocken var både haLare å skrövLigare än opa trölle.
- Hä jär jeg, störstbocken, böuLe'n.
- Nö kom I å it opp dä, röuLe trölle.
- Nää dö, hä djär et lönnt för då kom I å stång iheL dä, böuLe störstbocken.
Å så stampe'n vä klöjven ännu haLare. TRIPP TRAPP TRIPP TRAPP BANG BANG BANG BANG! Å trölle opp, å störstbocken stånge trölle vä storhornna sijn. Trölle foll bårta bråon rätt ne ine bäcken. Trölle foll vä huwude före ötaför höLja. Hä vart e hemskaNsch pLask å så kom et trölle opp na meir. Så vart'e fäLat vä ilaktrölle.
Seda dess kond fåLke gå över bråon ötan att våra engschli. Aldrig meir skull leidtrölle steck fram huvude å roit. - Vem jär'e som gå opa bråon menn? Seda levd bocka löckLit op djäLa. Döm ååt bårte grönsaftigrääse å vort både tjock å feit å gLåda.

3 kommentarer:

Hjeltman sa...

Men är ju totalt oläsbart.... tror Patrik hade kunnat tyda jiddret...

CC-Sailor sa...

hmm för långt för mig att läsa jag ser filmen i stället

Lilian the supertönt sa...

OK altså jag är 12 år och bor i piteå. De är himla kul att ingen här verkar fatta nåt, jag fattar altså allt. Det var kul för jag lärde mej läsa deehär och morsan råka höra mej. Så hon blev helt full i skratt:D