tisdag 8 december 2009

Öppet meddelande till medlemmar inom Gammelsex.

Ledningsgruppen informerar.

I går samlades Ledningsgruppen för att samtala & granska de senaste anklagelserna som har riktats mot medlemmar inom Gammelsex.
Det framkom då för ledningsgruppen att det är flera inom organisationen som har angripit kampen mot pornografiskt material på internet på samma sätt, detta p.g.a. ett fel formulerat mail från teknikavdelningen inom organisationen.
Därför går nu lednings gruppen ut med en korrigering av frågan som besvarats av teknik avdelningen.
Den ställda frågan var, Går det inte bara att ladda ned all porr från nätet för att minska spridningen? så som vi gjorde när vi köpte in alla tidskrifter & video materiell?
Rätta formuleringen ska vara följande, Det går EJ. Alltså ett EJ har fallit bort från svaret.
Ledningsgruppen beklagar det inträffande & erbjuder naturligtvis terapisamtal för det utsatta så de kan få samtala om de hemskheter som de kan ha stött på där ute på "nätet".
Ledningsgruppen ska nu med Teknikavdelningen ta fram en ny strategi i kampen för syndigt material på internet.

Med detta utskick känner Ledningsgruppen att ärendet nu är avslutat & aldrig mer får nämnas officiellt.

Mvh Ledningsgruppen.

Inga kommentarer: