tisdag 8 december 2009

Kallelse till extra ledningsgruppsmöte

Med anledning av att delar av ledningsgruppen fattat beslut på egen hand och gått ut med en officiell pressrelease utan att ett enhälligt beslut egentligen tagits kallas nu hela ledningsgruppen till ett extra möte.

Diskussionen kommer att i första hand reda ut huruvida teknikavdelningen ska hållas ansvariga för det missöde som drabbat ordförande i sagda organisation. I andra hand måste en arbetsgrupp tillsättas för att skapa nya rutiner i kommunikationen mellan teknikavdelningen och övrig organisation där ledningsgruppen ska välja lämpliga individer att utföra arbetet.

Jag föreslår följande:
Plats: Café Nodo
Tid/Datum: 13.00, söndagen den 20:e December 2009.
Klädsel: Ledig, valfri.

Väl mött / Ledningsgruppen

2 kommentarer:

johan sa...

Kan vi tolka detta meddelande som att vi ska fortsätta & ladda ned porren från nätet fram tills mötet är avslutat den 20e?
Jag kommer närvara i alla fall.

Claes sa...

Ledningsgruppen måste tillsätta en panel för att bestämma i frågan hurvuida det är korrekt att man får fortsätta ladda ner porr tills dess att arbetsgruppen kommit fram till nya rutiner för kommunikation och det har kommit fram vem den skyldige i ärendet är.

Närvaro är förövrigt obligatoriskt.