fredag 13 mars 2009

Morberg följer Gammelsex

Ytterligare bevis för att Palten och Morberg är samma person!

Inga kommentarer: