onsdag 17 december 2008

Skägget i brevlådan

Diriktören har fångat Claes & Lage!
Ska tomtemor hjälpa dem ur knipan?
Kommer de att hinna befria tomten nu när det bara är en vecka till JUL?
Spänade är det i Skägget i Brevlådan

Inga kommentarer: